Naujienos

Žlibinuose paminėtas Lietuvos dainų šventės šimtmetis

By 2024-04-19 No Comments
Šėrdinga vėsyms diekavuoju, už kartu pasodinta simbuolini ąžoula Lietuvuos Dainūm Šventės Šimtmetiou „KAD GIRIA ŽALIUOTŲ” pamėnavuotė.
Laba džiaugūs i didžioujūs, pri tuo ąžoula sodėnėma prisidiejusiuom vėsuom Žlėbėnūm kultūras centra aptarnaujamas terituorėjės, t.y. Žlėbėnūm, Paukštakiūm i Babrunga seniūnėjuom i anūm darbuotojes, liaudišku šuokiu Sausdravele šokiejes, bei Plungės tunto skautas. Vėini ąžoula parūpina, kėti atmėnėma lėntele stuova pagamėna, inkėlus sukalė, kai kas i vėsus susirinkusius i ton ceremuonėjė pavaišėna. Diekou Liucije už žolieliu arbata, diekou Ingele už nomėnė dounelė, diekou Alfredou už dainuos užvedėma, diekou Tuomou už ėgarsėnėma, diekou Lolita už vakūm paragėnėma atetė, diekou vėsyms bovusyms kartu i neišsėgondusyms baisė uora, lytaus i krošuos, katruos gavuom tik sosirynkė. Matuot brongėje kap gamta mums už ton ąžoula padiekavuojė, tik anan pasodėnus baigies darganuots uors i saulelė išlynda ka rame vėsi bėndrystie atsigertumem šėltuos arbatelės, pažarintumem zefyrus i pasimiegautumem nomėnė dounelė su gardes bondeliokas. Tikūs, ka tas ažols žalious šimta metu i ka vėsi šindėin bovė vaka, jau paugė papasakuos kuokė intėnsėje tas ažoulielis bova pasodins garbingiausiuo Žlėbėnūm kaima vėituo. Da kartieli šėrdinga diekavuoju vėsyms balondi 19 dėina bovusyms kartu.