All Posts By

Alina

Paminėjome Šatrijos Raganos knygos „Sename dvare” pirmojo publikuoto leidimo šimtmetį

By Naujienos
Rugpjūčio 5 d. sportiškai, kultūringai ir su kūrybiškai teatralizuotu pristatymu paminėjome knygos „Sename dvare” pirmojo publikuoto leidimo šimtmetį.
O viskas prasidėjo nuo Žlibinų kultūros centre išklausytų skautų vado Žydrūno Pilitausko pamokymų, kaip taisyklingai eiti važiuojamąja kelio dalimi, žygeivių taisyklės ir smagus susipažinimas maloniai ir linksmai nuteikė visus žygeivius, ir visi kartu, tvarkingai iškulniavome į rašytojos, Šatrijos Raganos, gimtinę. Tiesa, turiu paminėti, kad šypsenos baigėsi kai pėdinant žvyrkeliu tekdavo prasilenkti su važiuojančiomis mašinomis, traktoriais ir autobusais. Žvyro dulkių skonį pajutome visi. Ėjom ir vis svarstėm, kaip seniau žmogeliai tokiais keleliais, dulkių debesy, kasdien pėsti eidavo į darbus, pas draugus ir gimines, vaikai į mokyklas, sekmadieniais į bažnyčias? Sunku, tikrai sunku eiti žvyrkeliu karštą vasaros dieną, bet nuotaika iškart pasitaisė priešaky pamačius nuostabų žirgą ir vežimaitį pilną prikrautą dobilų su dviem nuostabiais vadeliotojais, kurie pasisiūlė pavėžinti. O jetau, kiek visiems tai suteikė laimės, bet trumpam ir ne visiems, nes netilpome visi žygeiviai, žirgas ir vežimaitis vienas, o mūsų ciels būrys. Nepatikėsit, bet Žlibinų jaunimas pasirinko eiti pėsti ir užleido savo vietas pavargusioms ciocytėms, jaunystės prisiminimams atgaivinti. Na, o jau mes iš tos laimės net nežinau kokiu turbo greičiu susirangėme į dobilų vežimaitį ir linksmai riedėjome kaimo keliuku iki skautų įkurtos skautiškos Baltučių sodybos. O jetau, kaip buvo smagu.
Atvažiavę į skautų sodybą sulaukėme pareinančiųjų pėsčiomis ir visi kartu apžiūrėjome, kaip skautai čia puikiai tvarkosi, pasipildėm buteliukus šalto vandens ir vėl leidomės į žygį, kas pėsčiomis, o kas su žirgo vežimu vežamas. Žinoma, svečiai į vežimaitį, o mes žlibiniškiai su skautų vadais per pievas, per suartus laukus, per miežius ir miškus išpėdinom pėstute ir greitu žingsniu, naiviai tikėjomės aplenkti vežimaitį, važiuojantį keliuku ir rašytojos Marijos Pečkauskaitės gimtinėje atsirasti pirmiau nei važiuojantieji.
Buvusioje dvarvietėje visus su stebuklingo šaltinio vandeniu pasitiko kūrybiškiausios Plungės rajone gyvenančios moterys, tai Irena Stražinskaitė-Glinskienė ir Adelė Daukantaitė su nemažu būreliu, atvykusių Šatrijos Raganos kūrybos gerbėjų.
Kuriančių moterų poezijos pristatymo vakaras prasidėjo įspūdingai. Žlibinų bibliotekininkė papasakojo apie čia kadaise buvusį dvarą, Žlibinų kultūros centro direktorė trumpai pristatė rašytojos Marijos Pečkauskaitės biografiją ir visi susižavėję klausėmės Plungės literatų klubo „VINGIORYKŠTĖ” narių Adelės Daukantaitės ir Irenos Stražinskaitės-Glinskienės kūrybos posmų bei Plungės skaitančių moterų klubo „TEBŪNIE ŠVIESA” narių skaitomų ištraukų iš knygos „SENAME DVARE”. Kaip buvo viskas gražiai sustyguota, paskaityta, suvaidinta ir pristatyta, tiesiog – nuostabu.
Po kūrybos gelmių versmės visi mėgavomės fantastiško skonio Broniaus virta koše, skautų kepta duonele ir Žlibinų kultūros centro ant laužo virta kvapnia šokoladinių mėtų arbata. Buvo taip gera, kad nenorėjome skirstytis namo, pasodinę rašytojos garbei, jos taip mėgstamų baltų rožių krūmelį, dar šnekučiavomės, juokėmės ir kūrėme Šatrijos Raganos paminėjimo planus ateičiai.
Nuoširdžiai dėkojame literatėms Adelei Daukantaitei ir Irenai Stražinsksaitei-Glinskienei už savos kūrybos gelmių atvėrimą ir pristatymą visiems, visoms skaitovėms už paskaitytas „SENAME DVARE” ištraukas, Žlibinų bibliotekininkei Aldonai Lučinskienei už papasakotą dvarvietės istoriją ir surengtą nuotraukų parodą rašytojai Šatrijos Raganai atminti, Skautų vadui Žydrūnui Pilitauskui ir visiems kartu buvusiems skautams už fantastiškai suorganizuotą žygį ir skautiškos BALTUČIŲ SODYBOS aprodymą, Andriejui Petreikiui už suruoštą pavežėjimą žirgu ir jo sūnui su žmonele už puikų vadeliojimą, Broniui už nuostabiai skanią košę, Žlibinų seniūnijos kolektyvui už pagalbą ruošiantis paminėjimui ir padedant viską parsigabenti po jo, Ingai Bumblauskaitei už skaniąją naminę duonelę, Linai Petreikienei už pasiaukojimą laistyt, pasodintą rožės krūmą iki pirmųjų šalnų, na ir žinoma nuoširdų ačiū tariame visiems žygeiviams ir paminėjimo dalyviams už šauniai kartu praleistą vakarą.
Sakoma, kad visi, kas dažnai minimi yra gyvi, jei ne fiziškai, tai mininčiųjų širdyse. Tai tikimės ir mes, kad šios nuostabios moters, Marijos Pečkauskaitės, nepamirš ilgai ir jos idiliška kūryba bei gyvenimo būdas bus pavyzdys augančioms kartoms. Ir taip mėgstamos mamatės rožės šioje dvarvietėje žydės kasmet vis gausiau ir gausiau.
Daugiau renginio nuotraukų kviečiame pamatyti Žlibinų kultūros centro „Facebook” puslapyje.

Kantaučiuose vykusiuose Šv. Onos atlaiduose ne tik pasimeldėme, bet ir padainavome, pasportavome, gausiai pasivaišinome medžiotojų vaišėmis, bei pasišokome kartu su atlikėju R. Kirilkinu ir grupe „OSOM”

By Naujienos
Šv. Onos atlaidų šventė Kantaučiuose prasidėjusi Šv. Mišiomis Kantaučių bažnytėlėje sukvietė į šventę daugybę ne tik kantautiškių, bet ir aplinkinių kaimų, ir miestelių gyventojų. Žlibinų parapijos kunigas Donatas Žukauskas ir diakonas Saulius Andriuška Šv. Mišių metu palaimino visus susirinkusiuosius, pasiklausę puikaus pamokslo turėjome unikalią galimybę ir paklausyti tarptautinių konkursų laureatų giesmininkų Tomo Miškinio (baritonas), Rasos Dzimidaitės (sopranas) giesmių, vargonininkė Olga Taškinaitė. Šventės metu Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas apdovanojo gražiai tvarkomų sodybų savininkus, tai Auksė ir Valentas Bidvos, Danutė Gestautienė, Jadvyga ir Kazimieras Aleksandravičiai. Ačiū, kad puoselėdami savas sodybas, puošiate ir visą Kantaučių kaimą!
Stadione vyko sporto varžybos – Krepšinis (3*3) apdovadoti buvo:
1 vieta – Komanda „Bikokėj”
2 vieta – Komanda „X”
3 vieta – Žlibinų komanda
Baudų metime prizines vietas užėmė:
1 vieta – Nojus
2 vieta – Vilius
3 vieta – Augustinas
Tritaškių metimas:
1 vieta – Nojus
2 vieta – Aismanas
3 vieta – Augustinas
Šachmatų žaidime prizines vietas užėmė:
1 vieta – Gedas Rimkus
2 vieta – Kazys Pakalniškis
3 vieta – Audrius Šapalas
Šaškių žaidime :
1 vieta – Kunigas Donatas Žukauskas
2 vieta – Erikas Opulskis
3 vieta – Ramūnas Opulskis
Dėkojame už pagalbą teisėjaujant Arnui Šapalui, Nerijui Bidvai, Erikui Opulskiui, Jonui Juškai!
Pasveikinti visų susirinkusių atvyko seimo narys Jonas Varkalys, Plungės rajono savivaldybės Meras Audrius Klišonis, ūkininkas Andriejus Stančikas. Visi dėkojo bendruomenes pirmininkei Aušrai Juškienei už Kantaučių bendruomenės sujungimą.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų šventės rėmėjams : Kantaučių bendruomenei „KALNAS”, Adelei Mačiulaitienei už medų, Laimutei Butrimienei už duonelę, Nijolei Šimkuvienei, UAB „STRATEGAS”, ŽŪKB „PIENO GĖLĖ”, Jonui Varkaliui, Pilietiškumo bendruomenių ugdymo draugijai, Kantaučių kaimo gyventojams, Danguolei ir Arūnui Sukauskams, Elenai ir Augustinui Kazbarams, Ingai ir Linui Ramanauskams, Stepanijai ir Bronislovui Jonikams, Medžiotojų Klubui „Kontaučiai”, medžiotojui Kostui Slivskiui už nuostabią paruoštą ir visiems medžiotojams išeksponuotą parodą!
Koncertinėje programoje dalyvavo: Kulių kultūros centro Stalgėnų kapela „Sodžius” vadovaujamas Vilijos Razmienės, nuostabioji Saulė Andriuškaitė – Lietuvos vaikų balso dalyvė dovanojo savo gražiausias dainas, su atlikėju Ruslanu Kirilkinu dainavo pilna pilnutėlė salė žiūrovų ir su Lietuvos balso dalyvių grupės „OSOM” atlikėjais HENRIKA ir ERNESTU visi šokome iki vidurnakčio!
Ačiū visiems visiems kontautiškiams, Jūs nuostabūs!
Daugiau šventės nuotraukų galite pamatyti Žlibinų kultūros centro „Facebook” puslapyje.

Liepos 6-oji Žlibinų kultūros centro kiemelyje

By Naujienos
Liepos 6 dieną Žlibinų kultūros centro kiemelis buvo pilnas dainų, žmonių šurmulio bei šokių!
Koncertavo Žlibinų kultūros centro kapela „Riviena” vadovas Alfredas Lučinskas, vokalinis moterų ansamblis „Melodija” vadovaujamas Rūtos Černeckienės ir Stanelių mišrus vokalinis ansamblis „Asorti” su vadovu Tomu Reminu. Koncertinė programa buvo nuoširdi, pilna puikios emocijos, o žiūrovai puikiai palaikė gausiais aplodismentais! Savo kūrybos žemaitiškas eiles dovanojo Stefa Petreikienė.
Atvykusieji įsiamžino tautinėje juostoje, rašė linkėjimus, ar kūrybiškai įkomponavo tarp kitų piešinių trispalvės piešinuką, jūs – šaunuoliai! Tai jau tapo mūsų tradicija, švenčiant svarbias mūsų mylimos Lietuvėlės šventes! Žlibiniškiai puikiai sudalyvavo viktorinoje „Aš čia gimiau, aš čia užaugau”, kurią paruošė ir pravedė Daiva Urbonienė. Visi labai buvo įsitraukę į užduodamus klausimus, puikiai žinojo atsakymus į klausimus ir buvo apdovanoti tautine atributika dekoruotais pieštukais. Įnirtingai įsitraukėme ir į žaidimus – netradicinį tinklinį (vietoj kamuolio – su balionu pilnu vandens ir kamuolį mėtėme ne už tinklo, o gaudėme su paklode – tikslas nesusprogdinti vandens baliono ir likti sausam!). Taip pat, vyrai prieš moteris varžėsi slidžių komandinėje rungtyje. Buvo labai linksma!
Labai norime padėkoti Almutei Ubartienei už pasakiško skonio agurgėlius, kurie puikiai derėjo prie bendrystės košės, labai didelis AČIŪ JUMS, ALMA!!! Pasistiprine bendrystės koše dalyviai sugūžėjo į sporto aikštelę.
Dėkojame renginio partneriams: Plungės SRC🤗 ir Žlibinų bendruomenei.
Nuoširdžiai dėkojame ir visiems prisidėjusiems prie šio renginio, tai: Staselei Gaubienei – už padovanotas gėles atlikėjams, Bagdono gėlių ūkiui – už padovanotas gėles scenos papuošimui, sporto ir laisvalaikio prekių parduotuvei „AMONA” – už padovanotą krepšinio kamuolį ir Almutei Ubartienei – už nuostabius agurkėlius.
Na, ir žinoma nuoširdus AČIŪ visiems dalyvavusiems, kad kartu dainavote, šokote, galvojote ir spėliojote, žaidėte ir kartu padėjote išlaikyti tradiciją – garbingai sugiedoti Lietuvos himną!
Daugiau renginio nuotraukų kviečiame pamatyti Žlibinų kultūros centro „Facebook” puslapyje.

Į Žlibinų laisvalaikio ir sporto aikštelę sugūžėjo krepšinio mėgėjai

By Naujienos
Šiemet naktinis krepšinis vyko su baudomis ir tritaškiais.
Sudalyvavo trys žaidėjų kategorijos:
jaunimo – vaikinų ir merginų;
ir suaugusiųjų.
Baudų metimo varžybose merginų kategorijoje apdovanotos medaliais:
Merginų kategorijoje:
1 vieta – Akvilė Miciulevičiūtė
2 vieta- Živilė Gudaitė
Vaikinų kategorijoje :
1 vieta – Eimantas Gintalas
2 vieta – Gvidas Savickas
3 vieta – Aidas Čiuželis
Suaugusiųjų kategorijoje :
1 vieta – Martynas Stančikas
2 vieta- Mantas Čiuželis
3 vieta – Osvaldas Gintalas
Tritaškių metimo varžybose prizines vietas pelnė:
Vaikinų kategorijoje:
1 vieta – Eimantas Gintalas
2 vieta – Aidas Čiuželis
Suaugusiųjų kategorijoje:
1 vieta – Osvaldas Gintalas
2 vieta – Augustinas Gaučys
3 vieta – Mantas Čiuželis
Sveikinimai visiems laimėtojams!
Taip pat dėkojame visiems dalyvavusiems!  Džiaugiamės, kad turime galimybę rengti naktinį krepšinį Žlibinų laisvalaikio ir sporto aikštelėje ir galime matyti ten gausiai susirinkusią bendruomenę, aktyviai leidžiančią laiką!
Daugiau renginio nuotraukų kviečiame pamatyti Žlibinų kultūros centro „Facebook” puslapyje.

Kasmetinėje ŽYDINČIO JAZMINO ŠVENTĖJE vyko ir pagal Juozo-Tumo Vaižganto pjesę spektaklis „Žemės ar moters”, ir ekskliuzyvinių lėlių paroda

By Naujienos
Birželio 29-osios vakaras Žlibinų kultūros centre buvo persismelkęs jazminų kvapu, juk kitaip ir būt negalėjo, nes vyko „ŽYDINČIO JAZMINO ŠVENTĖ”, kuri kaip jos sumanytojai Virginija ir Gintaras Končiai, jau net tiksliai nebepamena kelintus metus organizuojama (tikrai daug) . Dėkojame Virginijai ir Gintarui, kad atvyko ir pasidalino prisiminimais. Tikrai buvo įdomu išgirsti visiems susirinkusiems šios šventės atsiradimo istoriją.
Taip pat labai dėkojame Kretingos kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatro grupės artistams ir režisieriui Nerijui Gedminui už parodytą nuostabų spektaklį pagal Juozo-Tumo Vaižganto pjesę „Žemės ar moters”.
Dėkojame ir iškilmingai koncertinę programą užbaigusioms su daina „Mano kraštas” Žlibinų kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Melodija” moterims ir jų vadovei Rūtai Černeckienei.
Na ir žinoma, nuoširdi padėka visiems žiūrovams, atvykusiems į šią kvapnią ŽYDINČIO JAZMINO ŠVENTĘ, kurią visi kartu užbaigėme su kavos ar arbatos puodeliu, besigrožėdami EKSKLIUZYVINIŲ LĖLIŲ PARODOS EKSPONATAIS!
Dėkojame visiems žlibiniškiams, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo, t.y. scenos papuošimo, atneštų skanumynų vaišių stalui, už dovanas artistams ir šventės sumanytojams. Tik jūsų visų dėka šis renginys dvelkė šiluma ir nuoširdumu vienas kitam!  Žlibiniškiai – jūs nuostabūs!
Daugiau renginio nuotraukų kviečiame pamatyti Žlibinų kultūros centro „Facebook” puslapyje.

Kviečiame sudalyvauti EKSKLIUZYVINIŲ LĖLIŲ PARODOJE

By Naujienos
Žlibinų kultūros centras kviečia visus turinčius išskirtinių, senoviškų, porcelianinių, megztų, siųtų, pintų ir t.t. lėlių ir norinčius joms suteikti galimybę pradžiuginti ir nustebinti žiūrovų širdis, kviečiame sudalyvauti EKSKLIUZYVINIŲ LĖLIŲ PARODOJE
📌Visų eksponatų laukiame Žlibinų kultūros centre.
📌Parodos metu žiūrovai balsuodami išrinks lėlę nugalėtoją, kurios savininkas bus apdovanotas išskirtinai puikiu prizu.

Šv. mišių metu sveikinome tėvelius su Tėvo diena

By Naujienos
Birželio 5-osios popietę Šventosiose mišiose minėjome Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos ir Kantaučių Švč. Mergelės Marijos, Nekaltojo Prasidėjimo bažnyciose Tėvo dieną. Kunigas Donatas pasveikino, atvykusius tėvelius. Po mišių vyko mažųjų koncertinė programa, kurią paruošė Rūta Černeckienė. Nuoširdžiai dėkojame Rūtai, vaikučiams bei vaikučių tėveliams, už giesmes ir dainas, skirtas tėčiams.
Smagios ir šiltos jums Tėvo dienos!

Su dideliu šėlsmu atidarėme vasaros sezoną Didvyčiuose

By Naujienos
Puikiai praleidome dieną Didvyčių slėnyje, kuriame vyko įvairios sporto rungtys: krepšinis 3*3, tritaškių ir baudų metimai, šaškių turnyras, lanko sukimas, smiginis ir gyros kilnojimas.Visi 1,2,3 vietų laimėtojai buvo apdovanoti medaliais! Visos sporto šventės metu buvo fiksuojami rezultatai į bendrą suvestinę, kurioje užfiksuota, kad šiemet sportiškiausis seniūnijos komanda buvo iš Didvyčių!!! Taip pat sulaukėme Plungės skautų vizito, kurie žaidė su mažaisiais šventės dalyviais. Dėkojame seniūnaičiams už gardžias ant laužo virtas košes ir gaivius šaltibarščius! Taip pat dėkojame Rimantui Petkui už pagalbą teisėjaujant krepšinio varžyboms. Na, o vakaro kulminacijoje pasirodė nuostabioji muzikos atlikėja Asta Pilypaitė, bei muzikantai Tomas ir Julius, jų dėka šventės dalyviai puikiai pasilinksmino! Visų susirinkusiųjų pasveikinti atvyko ir Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis.
Nuoširdi padėka šventės rėmėjams: Plungės rajono savivaldybei, seimo nariams Jurgiui Razmai ir Jonui Varkaliui, UAB „Vensva” Svajūnui Sungailai, projektų vadovui Jonui Smilgevičiui, seniūnaičiui Virgilijui Brezgiui, UAB „Ratuota Prekyba” Tomui Balsiui! Jūsų visų dėka šventė buvo nuostabi.
Taip pat nuoširdžiai dėkojame Babrungo seniūnijos seniūnei Rūtai Jonušienei, bendruomenės pirmininkei Airidai Montvydienei ir visiems Babrungo seniūnaičiams už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant renginį.  Linkime visiems gražios vasaros ir puikios nuotaikos
Daugiau šventės nuotraukų galite pamatyti Žlibinų kultūros centro „Facebook” puslapyje.

Linksmai praleidome laiką „Šypsokis, vaikyste” šventėje

By Naujienos
Žlibinų kultūros centre linksmai praleidome laiką vaikų šventėje „Šypsokis, vaikyste”.
Gausiai susirinko didelis vaikų su teveliais būrys.
Vaikai dalyvavo estafetėse, linksmai žaidė, bei pasipuošė veidukus spalvotais piešiniais. Dėkojame Sigutei Žeimaitienei, už įdomiai surengtą „Tarlių patarlių giraitę” , taip pat dėkojame Gražinai Venskutei, aktyviai dalyvavusiai užduočių sraute!
Daugiau renginio nuotraukų kviečiame pamatyti Žlibinų kultūros centro „Facebook” puslapyje.