Naujienos

Moliūgų fiesta Žlibinuose

By 2023-10-28 No Comments
U ti ti ti šalta, kas pasiūs man palta….😅
Jergus tu mackus ka darganuots uors mums pasitaikė per MOLIŪGŲ FIESTĄ, no, bet tropnyms žemaitems bluoga uora nebūn, ypač ka nuores susibiegtė i būri, i linksma pasibūtė😉💯👌
Šėrdynga diekavuojem vėsyms atvykusyms i dovanuojusyms sava energėjė, i kūrybiškoma skaptoujont moliūginius žibintus🤗
Diekou Ingele už skanius blynus, i Tuomou apšvėitusiam moliūginės dekoracėjės🤗🤗🤗
I da dideliausis diekou padiejusyms pasiruoštė is onksta vėskam, tai y:
👉Mantou Gailiou už padovanuotas medėnės paletės foto sėinele🤗
👉Žlėbėnūm seniūnėjės darbuotuojems, Antanou i Vytautou, už tūm paletiu sustatyma pagal mūsa pageidavėma🤗
👉Antanina Buivydiene už padovanuotus beveik 400 šimtus dekoraciniu moliūgieliū🤗
👉Danute Buivydiene, Greta Brazdeikyte, Ramute i Giedriou Gintalams už iš onksta pristatytus moliūgelius, katras da i Kapelų Sueigas festivalė scena padekoravuom🤗🤗
👉Moliūgkėimė šeimininkams už padovanuotus vakar ciela autobusieli moliūgu, i Mindaugou Petručiou už tūm moliūgų pristatyma i Žlėbėnus🤗
👉Antanou Sivickiou už skani bankūhėna i nuostabės švėntės portograpėjės🤗
👉Da syki dėdėliause diekavuoju vėsyms nepabūgusyms žvarbaus vakara, i atvykusyms pabūtė bėndrystie🤗🤗🤗
Brongėje, jūs vėsi esat ta varomuoji jiega, katra neled mums sustuotė i suteik nuora vės dėl jūsa prisimėslytė vėsokiūm špuosu💯👌 Diekou vėsyms padiejusyms i prisidiejusyms.